Aktualności

Porozumienie z dnia 24.09.2019

Na wniosek Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” JSW IT SYSTEMS w miesiącu lipcu 2019 roku została wypłacona premia dla uczestników JSW Ligi.

Porozumienie z dnia 04.06.2019

Porozumienie z dnia 12.04.2019

Na wniosek Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” JSW IT SYSTEMS w dniu 15.02.2019 roku została wypłacona premia dla części pracowników za wykonane dodatkowe prace.

Odpowiedź na pismo MNSZZ JSW KOKS S.A.

Pismo do Zarządu w temacie funkcjonowania firmy OCI w JSW IT SYSTEMS.

Tygodnik Solidarność- artykuł o NSZZ „Solidarność” JSW IT SYSTEMS.

Wniosek- środki higieny osobistej.

Wniosek Organizacji Zakładowej o wypłacenie nagrody świątecznej.

Odzież dla pracowników- oczekujemy na analizę stanowisk pracy.

Porozumienie z dnia 29.10.2018