Komisja Zakładowa

Przewodniczący

Skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” JSW IT SYSTEMS

Tomasz Kozłowski – przewodniczący
Paweł Staniek – wiceprzewodniczący
Wojciech Til – skarbnik


Przewodniczący

Skład Komisji Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” JSW IT SYSTEMS

Piotr Jaskot – przewodniczący
Adam Kobis – czł. komisji
Jacek Baron – czł. komisji