Świadczenia

ŚWIADCZENIA STATUTOWE NSZZ „Solidarność”

300zł- zasiłek z tytułu urodzenia dziecka, ( także na dziecko martwo urodzone),
300zł- zasiłek z tytułu adopcji dziecka,
300zł- zapomoga z tytułu zgonu członka Związku,
200zł- zapomoga z tytułu zgonu członka rodziny (ojciec, matka, dziecko, rodzeństwo)
100zł- zapomoga z tytułu zgonu członka rodziny ( teściowie),
50zł (bon)- zapomoga dla chorych powyżej 21 dni.